Portal Edukacyjny Powiatu Łańcuckiego

Nabór elektroniczny 2017

img

Drodzy Gimnazjaliści!


Za pomocą tej strony będziecie mogli poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 

wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

www.nabor.pcss.pl/lancut/szkolaponadgimnazjalna/nabor

W rozwinięciu wiadomości znajdują się terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w 2017 roku

Terminy rekrutacji do szkół w 2017 roku

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego, określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

8.05 – 9.06.2017 r.

1 – 4.08.2017 r.

8 – 23.05.2017 r.[1]

1 – 2.08.2017 r.1

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[2]

 

8.05 – 27.06.2017 r.

1 – 22.08.2017 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

 

 

do 5.06.2017 r.

 

 

 

 

 

 

3 – 7.08.2017 r.

 

 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy2

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

do 9.06.2017 r.

8.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust 1 ustawy2

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

 

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

23 – 27.06.2017 r.

do godz. 1500

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

30.06.2017 r.

do godz. 1000

23.08.2017 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

30.06 – 5.07.2017 r.

23 – 25.08.2017 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7.07.2017 r.

do godz. 1000

28.08.2017 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

7.07.2017 r.

 

28.08.2017 r.[1] Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym, dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

[2] ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

BEZPŁATNE SPOTKANIA OTWARTE

img

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 W ŁAŃCUCIE    ZAPRASZA

RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW

NA BEZPŁATNE SPOTKANIA OTWARTE

 

TEMATYKA SPOTKAŃ W ROKU SZKONYM 2016/2017:

19.04. 2017r. godz. 17.00. – 18.00.

JAK NAGRADZAĆ I KARAĆ DZIECKO? WSKAZÓWKI WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW.

Prowadząca dr Anna Śniegulska – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

16. 06. 2017r. godz. 17.00. – 18.00.

JAK NAUCZYĆ DZIECKO CZYTAĆ? METODA SYLABOWA NIE TYLKO DLA NAUCZYCIELI.

Prowadząca mgr Magdalena Kozera – pedagog PPP w Łańcucie.

 

 

Miejsce spotkań: siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się telefonicznie 17 225 33 07 lub e-mail poradnialancut@gmail.com  

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.poradnialancut.pl.

Zainteresowani mogą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach lub dowolnie wybranych. 

DZIEWCZYNY Z ŁAŃCUCKIEGO EKONOMIKA MISTRZAMI POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ

14.02.2017 r. dziewczyny z łańcuckiego Ekonomika zostały mistrzyniami w piłce koszykowej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego.

Ekonomik po raz pierwszy w historii szkoły sięgnął po ten zaszczytny tytuł i będzie reprezentował nasz powiat w zawodach rejonowych.


GRATULACJE!!!

Spotkanie otwarte dla rodziców w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

img

SPOTKANIE DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców, opiekunów 20.02.2017 r. na godz. 17.00
na II  SPOTKANIE OTWARTE w PPP w Łańcucie.


Temat spotkania to: WSPIERANIE ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ DZIECI,

które poprowadzi mgr Joanna Woźniak - psycholog. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się telefonicznie 17 225 33 07
lub e-mail poradnialancut@gmail.com.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

KONSULTACJE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŁAŃCUCIE

img

Zapraszamy rodziców, nauczycieli na bezpłatne konsultacje
z dr Anną Śniegulską - pedagogiem, logopedą, wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konsultacje będą odbywać się w PPP w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 16.00.

W tym miesiącu konsultacje odbędą się
                                                30 stycznia  o godz. 16.00.

 

Sprawy, z którymi można zgłaszać się na konsultacje:

- problemy wychowawcze w rodzinie,

- braki lub trudności w obszarze kompetencji rodzicielskich,

- problemy rodziny,

- przemoc w rodzinie i w szkole,

- podstawy współpracy rodziny i szkoły.

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić pod nr tel. 17 225 33 07

Zawód moich marzeń

img

Zaproszenie do Konkursu Wiedzy o Zawodach

„ZAWÓD MOICH MARZEŃ!” – II edycja

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego do udziału w II edycji konkursu „ZAWÓD MOICH MARZEŃ!”

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje  Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego i świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Konkurs polega na przedstawieniu zawodu marzeń w formie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej dowolną techniką (komiks, fotoreportaż, plakat, itp.)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie www.ppplancut.pl

Informujemy również, że konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Pani Bernadetty Szal,

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie,

e – mail: poradniapplancut@gmail.com,

tel.: 17 225 33 07

  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, e-mail: b.szal@ohp.pl,

tel. 17 852 39 10, wew. 35

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Program Erasmus+składanie wniosków

 

W związku ze zbliżającym się „gorącym okresem”  w programie Erasmus+ zamieszczamy ważne informacje, jak z sukcesem skorzystać w 2017 r. z szansy na rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli oraz uczniów w międzynarodowym wymiarze, w oparciu o środki finansowe UE.Na stronie internetowej PCEN zamieszczone zostały materiały z regionalnych spotkań informacyjnych w województwie podkarpackim dot. Programu Erasmus+ (listopad – grudzień 2016 r.)

LINK: https://www.pcen.pl/edukacja/akademia-zarzadzania/item/210-materialy-z-regionalnych-spotkan-informacyjnych-dot-programu-erasmus-listopad-grudzien-2016-r.html

Zbliża się termin składania wniosków w Akcji KA1 czyli 2 luty 2017 r., z której można dofinansować doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej.

 

Zachęcamy do rozpoznania oferty szkoleniowej dla nauczycieli i dyrektorów w różnych krajach. Katalog kursów w UE znajduje się po linkiem: http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

Natomiast w załączniku dodatkowa  oferta wybranych organizatorów kursów, która może Państwu  pomóc w stworzeniu Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, będącego warunkiem koniecznym w aplikowaniu. Tematyka kursów wskazuje na kierunki rozwoju zgodne z priorytetami w programie Erasmus+.

Zapraszamy też na warsztaty „Zasady wypełniania wniosku w Programie Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna, Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej” do Przemyśla (4.01.), Rzeszowa (5.01), Krosna (10.01), Tarnobrzega (12.01.) PILNE! Liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły na stronie: https://www.pcen.pl/aktualnosci-pcen/aktualnosci-rzeszow/item/206-warsztaty-zasady-wypelniania-wniosku-w-programie-erasmus-sektor-edukacja-szkolna-akcja-ka1-mobilnosc-kadry-edukacyjnej.html

Zapraszamy też do PUNKTU KONSULTACYJNEGO Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna w województwie podkarpackim, działającego przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7 Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Komarnickiej PCEN o/Przemyśl

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

img

Zgodnie z art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Powiat Łańcucki ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015/2016 jest do pobrania TUTAJ

Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag, wniosków, co do poprawy funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na adres mailowy: oswiata@powiat-lancut.com.pl

I LOVE NUMBERS

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie „I Love Numbers” dla miłośników matematyki i języka angielskiego.

Zapraszamy nie tylko laureatów konkursów matematycznych, ale wszystkich którzy lubią wyzwania !

Regulamin konkursu 

słownik